active directory domain and trust's tag archives

Windows Server 2008 Forest Trust

Forest trust kavramı iki farklı forest arasında trust yani güven ilişkisi oluşturmaktır, iki farklı forest arasında güven ilişkisi oluşturmamızın temel nedenleri her iki forest yapısının dolayısıyla domainlerin birbirlerine güvenerek dosya paylaşabilmeleri, bir forestın diğer forest üzerinde authentice olarak logon olabilmesi v.b gibi prosesler içerir. Forest trust senaryolarının kullanıldığı alanlar genelde şirket evlilikleri yada bir şirketin diğer şirketi bünyesine katarak yoluna devam etm...