ascii tablosu's tag archives

Ascii Tablosu

Ascii karakter listesini kullanarak yazması zor harfleri yada klavye değişimlerinden etkilenmeden karakterleri yazabiliriz bunun için alt+aşağıdaki numerik rakamları kullanıyoruz 32 boşluk 80 P 33 ! 81 Q 34 " 82 R 35 # 83 S 36 $ 84 T 37 % 85 U 38 & 86 V 39 ' 87 w 40 ( 88 X 41 ) 89 Y 42 * 90 Z 43 + 91 [ 44 , 92 \ 45 - 93 ] 46 . 94 ^ 47 / 95 _ 48 0 96 ` 49 1 97 a 50 2 98 b 51 3 99 c 52 4 1...