dc logon's tag archives

Logon Olduğum Server Hangisi

Active directory ortamında birden fazla lokasyonda birden fazla dc varsa bazen hangi dc den logon olduğumuzu görmemiz gerekiyor,  hangi serverdan logon olduğumuzu görmemiz için aşağıdaki yöntemlerden birini uygulayabiliriz. 1 - komut satırı açılır > cmd set logon komutu yazılır 2. yöntem ise - kayıt defteri açılır > regedit \\HKEY_CURRENT_USER\ \Volatile Enviroment anahtarına gelinir ve Logonserver değerine bakılır.