komut satırı's tag archives

Komut Satırından Dosya Kopyalama

Komut satırından dosya "folder" kopyalamak için xcopy komutu tek başına yeterli değildir aşağıdaki parametreyi kullanmamız gerekiyor. xcopy e:\source_folder f:\destination_folder /e /i /h

Active Directory Üzerinde Komut ile User ve OU Oluşturma

Active Directory üzerinde komut ile user yada ou oluşturmamız gereken spesifik durumlar olabilir. Örn server core üzerinde bunu yapmamız gerekebilir. Komut ile Ou oluşturma ; örneğimizde aliortul.net domaininde IT isimli bir ou yaratıyoruz. dsadd ou ou=IT (ou ya verilecek isim),dc=aliortu (domain ismi)l,dc=net(domain uzantısı) (Başarılı olduğunda bu uyarı gelir ) dsadd succeeded:ou=IT,dc=aliortul,dc=net  eğer bir ou nun altında bir ou yaratacaksak önce yaratacağımız alt ou yu ardı...