Komut Satırından Dosya Kopyalama's tag archives

Komut Satırından Dosya Kopyalama

Komut satırından dosya "folder" kopyalamak için xcopy komutu tek başına yeterli değildir aşağıdaki parametreyi kullanmamız gerekiyor. xcopy e:\source_folder f:\destination_folder /e /i /h