ou restore's tag archives

Active Directory Tombstone

Active Directory içersinde sildiğiniz obje aslında tam anlamı ile silinmez, objenin tüm özellikleri kaldırılır ve silinmiş olduğunu belirtmek için özniteliklerinden biri olan isDelete True olarak işaretlenir. Nesne daha sonrasında “silinmiş objeler” içersine alır. Eğer birden fazla DC ile çalıştığınız bir ortam mevcutsa bu bölümden diğer DC’ler için veri alış-verişin de silinen bu obje diğer DC’lere haber verilmesi için bekletilir.Veri alışverişinde bu obje silindi olarak olarak işaretlendi mesa...