server's tag archives

Group Policy Objeleri (GPO) ile Yazılım Yasaklama

Software Restriction Policy; Kullanıcıların masaüstü ortamını düzenlemek için kullanılabilecek uygulamalardan biridir. Bu şekilde belirlenmiş uygulamaların çalışmamasını veya sadece belirli bir programın kullanılabilmesini sağlamak mümkündür. Yazılım yasaklama işlemleri Computer Configuration > Policies > Windows Settings > Security Settings > Software Restriction Policies ayralarının altından yapılmaktadır. Software Restriction Policies üzerinde sağ tıklanır ve New Softwa...

Server 2008 Domain ve Forest Function Level Yükseltilmesi

Domain ve Forest Function Level’ı kontrol edelim. Active Directory User and Computer ekranında domain üzerine sağ tıklayarak Properties seçeneğini seçelim. Açılan properties sayfasının General tabında Domain ve Forest Function Level’ı görebiliriz.   Yükseltme işlemini  Active Directory Domains and Trusts sayfasından yapabiliriz.                 Domain Function Level’ı Yükseltmek için; domain ismi üzerinde sağ tıklanır ve Raise Domain Function Level seçeneği seçilir.   Karş...

Active Directory Üzerinde Komut ile User ve OU Oluşturma

Active Directory üzerinde komut ile user yada ou oluşturmamız gereken spesifik durumlar olabilir. Örn server core üzerinde bunu yapmamız gerekebilir. Komut ile Ou oluşturma ; örneğimizde aliortul.net domaininde IT isimli bir ou yaratıyoruz. dsadd ou ou=IT (ou ya verilecek isim),dc=aliortu (domain ismi)l,dc=net(domain uzantısı) (Başarılı olduğunda bu uyarı gelir ) dsadd succeeded:ou=IT,dc=aliortul,dc=net  eğer bir ou nun altında bir ou yaratacaksak önce yaratacağımız alt ou yu ardı...