Tag : ascii-list

Ascii Tablosu

Ascii karakter listesini kullanarak yazması zor harfleri yada klavye
değişimlerinden etkilenmeden karakterleri yazabiliriz bunun için
alt+aşağıdaki numerik rakamları kullanıyoruz
32 	boşluk 		80 	P
33 	! 		81 	Q
34 	" 		82 	R
35 	# 		83 	S
36 	$ 		84 	T
37 	% 		85 	U
38 	& 		86 	V
39 	' 		87 	w
40 	( 		88 	X
41 	) 		89 	Y
42 	* 		90 	Z
43 	+ 		91 	[
44 	, 		92 	\
45 	- 		93 	]
46 	. 		94 	^
47 	/ 		95 	_
48 	0 		96 	`
49 	1 		97 	a
50 	2 		98 	b
51 	3 		99 	c
52 	4 		100 	d
53 	5 		101 	e
54 	6 		102 	f
55 	7 		103 	g
56 	8 		104 	h
57 	9 		105 	i
58 	: 		106 	j
59 	; 		107 	k
60 	< 		108 	l
61 	= 		109 	m
62 	> 		110 	n
63 	? 		111 	o
64 	@ 		112 	p
65 	A 		113 	q
66 	B 		114 	r
67 	C 		115 	s
68 	D 		116 	t
69 	E 		117 	u
70 	F 		118 	v
71 	G 		119 	w
72 	H 		120 	x
73 	I 		121 	y
74 	J 		122 	z
75 	K 		123 	{
76 	L 		124 	|
77 	M 		125 	}
78 	N 		126 	~
79 	O 		127 	DEL