Tag : cmd-firewall

Komut Satırıyla Windows Firewall Kapatma ve Açma

Komut satırıyla windows firewall u kapatıp açmamız gereken durumlar olabilir.

Windows Firewall açmak için

netsh firewall set opmode enable

Windows firewall kapatmak için

netsh firewall set opmode disable

komutlarını kullanıyoruz.