March 1, 2024

Active Directory Tombstone

Active Directory içersinde sildiğiniz obje aslında tam anlamı ile silinmez, objenin tüm özellikleri kaldırılır ve silinmiş olduğunu belirtmek için özniteliklerinden biri olan isDelete True olarak işaretlenir. Nesne daha sonrasında “silinmiş objeler” içersine alır. Eğer birden fazla DC ile çalıştığınız bir ortam mevcutsa bu bölümden diğer DC’ler için veri alış-verişin de silinen bu obje diğer DC’lere haber verilmesi için bekletilir.Veri alışverişinde bu obje silindi olarak olarak işaretlendi mesajı gönderilir silinen bu obje TombStonelifeTime süresi olarak belirlenen süre geçtikten sonra ”kaldırıldı” olarak işaretlenir ve diğer DC’lere veri tabanı transferi sırasında aktarılır. Silinmiş Objeler içersinde bu nesne varsayılan olarak 60 gün bekletilir ve sonrasında tamamen sistem içersinden kaldırılır. Yani varsayılan olarak TombStonenun life time süresi 60 gündür. Bu 60 gün içerisinde sizde silindi olarak işaretlenen bu nesneleri aşağıdaki adımları uygulayarak tekrar geri çağırabilirsiniz.

Örneğin   Acoount OU’su silinmiş durumda ve biz bu Ou ‘yu geri çağırmak istiyoruz.

Bu işlem için ilk olarak bir restore aracı olan Adrestore toolunu kullanıyoruz

linteki aracı sisteme indirip çalıştırın sonrasında komut satırında

Adrestore –r account

Komutunu çalıştırıyoruz ve gelen soruyu evet olarak yanıtlandırdıktan sonra Active Directory Users and Computers seçeneğinde Muhasebe OU’sunun restore edilip edilmediğini kontrol ediyoruz.

Bir yanıt yazın