Active Directory Üzerinde Komut ile User ve OU Oluşturma

Active Directory üzerinde komut ile user yada ou oluşturmamız gereken spesifik durumlar olabilir. Örn server core üzerinde bunu yapmamız gerekebilir.

Komut ile Ou oluşturma ;

örneğimizde aliortul.net domaininde IT isimli bir ou yaratıyoruz.

dsadd ou ou=IT (ou ya verilecek isim),dc=aliortu (domain ismi)l,dc=net(domain uzantısı)

(Başarılı olduğunda bu uyarı gelir ) dsadd succeeded:ou=IT,dc=aliortul,dc=net

 eğer bir ou nun altında bir ou yaratacaksak önce yaratacağımız alt ou yu ardından üstteki ounun adını girmemiz gerekiyor.

Komut ile User Oluşturma ;

Aşağıdaki örneğimizde ise it ousu içinde aliortul.net domaininde kullanıcı adı ali olan it ousu içinde aliortul.net domaininde ilk adı ali ikinci adı gül ve parolası 12345 olan bir kullanıcı yarattık.

dsadd user cn=ali(kullanıcı adı),ou=it(ou ismi ),dc=alirtul (dc ismi),dc=net(dc uzantısı) -fn ali (first name) –ln (last name) gül –pwd(oluşturulacak password) 12345

kullandığımız -fn -ln -pwd  active directory içindeki bir user ‘ın alanında bulunan bilgi parametrelerinin kod karşılığıdır. bunu genişletebiliriz. eğer bu bilgileri girmez sadece kullanıcı adını yazarsak user gene oluşturulur fakar parola v.b bilgisi olmadığından disable olarak gelir.

daha fazla parametre ve dsmove,dsget,dsquery,dsmod  için komut satırına dsadd /help yazabilirsiniz.