Excel ile ping atma

Excel ile ping atma yazısında sunucu, client veya applianceların online offline durumlarını check edebiliriz. Aşağıda paylaştığım excel dosyası içerisinde macro barındırdığı için xlsm formatındadır. İlk sheet de manual olarak ip adreslerini kontrol edebilir ikinci sheetde ise excele ip kontrolü otomatik yaptırabilirsiniz. Tek yapmanız gereken size ait ipleri ilgili hücreye paste etmek ve start etmek olacak.

Excel ping atma

excel ping atma
excel ile ping atma

İki macro’dan pingsystem macrosu aşağıdaki kodlardan oluşuyor.

 

 Function Ping(strip)
Dim objshell, boolcode
Set objshell = CreateObject("Wscript.Shell")
boolcode = objshell.Run("ping -n 1 -w 1000 " & strip, 0, True)
If boolcode = 0 Then
  Ping = True
Else
  Ping = False
End If
End Function

Sub PingSystem()
Dim strip As String
Do Until Sheet1.Range("F1").Value = "STOP"
Sheet1.Range("F1").Value = "TESTING"
For introw = 2 To ActiveSheet.Cells(65536, 2).End(xlUp).Row
  strip = ActiveSheet.Cells(introw, 2).Value
  If Ping(strip) = True Then
    ActiveSheet.Cells(introw, 3).Value = "Online"
    ActiveSheet.Cells(introw, 3).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
    Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))
    ActiveSheet.Cells(introw, 3).Font.Color = RGB(0, 200, 0)
  Else
    ActiveSheet.Cells(introw, 3).Value = "Offline"
    ActiveSheet.Cells(introw, 3).Interior.ColorIndex = 0
    ActiveSheet.Cells(introw, 3).Font.Color = RGB(200, 0, 0)
    Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))
    ActiveSheet.Cells(introw, 3).Interior.ColorIndex = 6
  End If
  If Sheet1.Range("F1").Value = "STOP" Then
    Exit For
  End If
Next
Loop
Sheet1.Range("F1").Value = "IDLE"
End Sub

Sub stop_ping()
  Sheet1.Range("F1").Value = "STOP"
End Sub

İkinci macro olan stop ise aşağıdadır.

Function Ping(strip)
Dim objshell, boolcode
Set objshell = CreateObject("Wscript.Shell")
boolcode = objshell.Run("ping -n 1 -w 1000 " & strip, 0, True)
If boolcode = 0 Then
  Ping = True
Else
  Ping = False
End If
End Function

Sub PingSystem()
Dim strip As String
Do Until Sheet1.Range("F1").Value = "STOP"
Sheet1.Range("F1").Value = "TESTING"
For introw = 2 To ActiveSheet.Cells(65536, 2).End(xlUp).Row
  strip = ActiveSheet.Cells(introw, 2).Value
  If Ping(strip) = True Then
    ActiveSheet.Cells(introw, 3).Value = "Online"
    ActiveSheet.Cells(introw, 3).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
    Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))
    ActiveSheet.Cells(introw, 3).Font.Color = RGB(0, 200, 0)
  Else
    ActiveSheet.Cells(introw, 3).Value = "Offline"
    ActiveSheet.Cells(introw, 3).Interior.ColorIndex = 0
    ActiveSheet.Cells(introw, 3).Font.Color = RGB(200, 0, 0)
    Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))
    ActiveSheet.Cells(introw, 3).Interior.ColorIndex = 6
  End If
  If Sheet1.Range("F1").Value = "STOP" Then
    Exit For
  End If
Next
Loop
Sheet1.Range("F1").Value = "IDLE"
End Sub

Sub stop_ping()
  Sheet1.Range("F1").Value = "STOP"
End Sub

Excel ping atma dosyasını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Excel ping indir