November 28, 2023

Exchange 2010 Kurulum Gereksinimleri

Exchange server 2010 sadece 64 bit sistemlere kurulabilir ve sadece 64 bit sürümü vardır, Windows Server 2008 R2 üzerine Exchange 2010 kurmak icin

1. Microsoft Filter Pack kuruyoruz

2. Windows PowerShell consolunda = Import-Module ServerManager  yazıyoruz

3.  Client Access, Hub Transport ve Mailbox role Kurulumu icin:

Add-WindowsFeature NET-Framework,RSAT-ADDS,Web-Server,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Metabase,Web-Net-Ext,Web-Lgcy-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,RSAT-Web-Server,Web-ISAPI-Ext,Web-Digest-Auth,Web-Dyn-Compression,NET-HTTP-Activation,RPC-Over-HTTP-Proxy -Restart

PS: NetTcpPortSharing servisini otomatige cekmek icin (bu servisi automatiğe çekmezsek exchange 2010 kurulum sırasında hata verir)

Set-Service NetTcpPortSharing -StartupType Automatic

Bir cevap yazın