April 14, 2024

Exchange Server Management Shell Üzerinde Mailbox kotası Öğrenme

Exchange Server Management Shell Exchange Yönetimini kolaylaştırmak için bize sınırsız imkanlar sunuyor.  Aşağıdaki komutlar yardımıyla Mailbox userlarımızın Kota durumlarını takip edebiliriz.

Tek kullanıcının mailboxunda ne kadar öğe var, boyutu ne kadar öğrenmek için;
Get-MailboxStatistics -Identity “domain\username” |ft DisplayName, TotalitemSize, ItemCount, StorageLimitStatus

Tüm kullanıcıların mailboxunda ne kadar öğe var, boyutları ne kadar öğrenmek için;
Get-MailboxStatistics -Database “database ismi” |ft DisplayName, TotalitemSize, ItemCount, StorageLimitStatus
Tek kullanıcının mailbox kotası nedir öğrenmek için;
Get-Mailbox -Identity kullanıcıadı |ft IssueWarningQuota,ProhibitSendQuota,ProhibitSendReceiveQuota

Default ayarı değiştirilmiş kullanıcıların mailbox kotaları nedir öğrenmek için;
Get-mailbox | where {$_.UseDatabaseQuotaDefaults -eq $False} | ft name,prohibit*,issue*

Bir yanıt yazın