April 14, 2024

Exchange Server PST Export

Exchange Server üzerinde Arşive alınmayan Mailboxlar OST olarak tutulur.  Bu Mailboxları başka bir outlooka yada data olarak alabilmek için PST haline çevirmeliyiz.

OST to PST işlemi için aşağıdaki komutları kullanabiliriz.

Exchange Server üzerinde C dizini altında Exportpst isminde bir klasörümüz var   C:\ExportPst

Exchange management shell üzerinden;

Bu komut Export – Import yapılması istenen mailbox’lara izin verir,

New-ManagementRoleAssignment –Role “Mailbox Import Export” –User kullanıdıadı

Export için,

New-MailboxExportRequest -Mailbox kullanıcıadı -FilePath \\exchangeserver\c$\ExportPST\kullanıcıadı.pst

Export işleminin ne durumda olduğunun bilgisi için, bu komutu kullanırız

Get-MailboxExportRequest | Get-MailboxExportRequestStatistics

Bir yanıt yazın