February 24, 2024

Gpresult Kullanımı

GPResult ile ilke sonuç kümesini belirlemek için

Gpresult bir komut satırı aracıdır ve komut istemindenden çalıştırılmalıdır. Gpresult komutu bir kullanıcı veya bilgisayar için İlke Sonuç Kümesi’ni (RSOP) görüntüler. Gpresult’ı, etkin durumdaki ilkeyi görmek ve Windows XP ve daha sonraki bir sürüm yüklü bilgisayarlarda sorunları gidermek için kullanabilirsiniz.

Önemli

Windows XP ve Windows Server 2003 ailesi ile birlikte gelen gpresult.exe, Windows 2000 Kaynak Seti ile gönderilen gpresult.exe’den tamamen farklıdır. Yeni sürüm, Windows 2000 çalıştıran bilgisayarlarda ilke bilgilerini görmek için kullanılamaz.

Komut Dizimi

Gpresult [/s bilgisayar [/u etki alanı\kullanıcı /p parola]] [/user HedefKullanıcıAdı] [/scope {user|computer}] [/v] [/z]

Parametreler

/s bilgisayar
Uzak bilgisayarın adını veya IP adresini belirtir. (Ters eğik çizgi kullanmayın.) Varsayılan değer yerel bilgisayardır.
/uetkialanı\kullanıcı
Komutu kullanıcı veya etkialanı\kullanıcı ile belirtilen kullanıcının hesap izinleriyle çalıştırır. Varsayılan değer, komutu veren bilgisayarda oturum açmış olan kullanıcının izinleridir.
/pparola
/u parametresinde belirtilen kullanıcı hesabının parolasını belirtir.
/userHedefKullanıcıAdı
RSOP verileri görüntülenecek olan kullanıcının kullanıcı adını belirtir.
/scope {user | computer}
user veya computer sonuçlarını görüntüler. /scope parametresi için geçerli değerler, user veya computer değerleridir. /scope parametresini atlarsanız, gpresult komutu hem user, hem de computer ayarlarını görüntüler.
/v
Çıktının ayrıntılı ilke bilgilerini görüntüleyeceğini belirtir.
/z
Çıktının Grup İlkesi hakkındaki kullanılabilir tüm bilgileri görüntüleyeceğini belirtir. Bu parametre /v parametresinden daha fazla bilgi ürettiği için, bu parametreyi kullandığınızda çıktıyı bir metin dosyasına yönlendirin (örneğin, gpresult /z > ilke.txt).
/?
Komut satırında yardımı görüntüler.

Açıklamalar

  • Herhangi bir bilgisayara veya kullanıcıya çakışan ilkeler uygulayabileceğiniz için, Grup İlkesi özelliği kullanıcı ağa oturum açtığında bir sonuç ilkeler kümesi oluştur. Gpresult komutu, belirtilen kullanıcı oturum açtığında bilgisayarda uygulanan sonuç ilkeler kümesini görüntüler.

Bir yanıt yazın