April 14, 2024
windows Server eğitimi

IIS Application Pool Recycle Event Log İzleme

IIS (Internet Information Service) üzerinde application pool recycle edildiğinde event log üzerine bir kayıt düşürür. Bu sayede application pool ne zaman recycle edilmiş görebiliyoruz ve kim recycle etmiş bu poolu sorusuna cevap bulabiliyoruz 🙂

IIS Application Pool Recycle Event Log İzleme

IIS Application Pool Recycle Event Log İzleme için aşağıdaki yol izlenir.

İlgili sunucuya Login olunur
Server Manager üzerinden veya direkct olarak Event Viewer açılır
Event Viewer üzerinde, Windows Logs, System şeklinde logları genişletin.
Action Pane üzerinde, Filter Current Log denir.
Filter Current Log dialog box üzerinde Logged  bölümünde, tahmin ettiğiniz bir zaman dilimi girin örneğin Last hour
Filter Current Log,  Event sources list, bölümünde WAS seçilir. ve OK denir

IIS Application Pool Recycle Event Log izleme
IIS Application Pool Recycle Event Log

Bir yanıt yazın