May 19, 2024

ingilizce Çalışma Tekniği

İngilizce çalışmaya başladınız yada başlayacaksınız fakat işe nereden nasıl başlayacağınızı hangi konuyu önce hangi konuyu ardından çalışacağınızı bilmiyorsanız bu english road map tam size göre, Genel olarak oturtulmuş ingilizce konu çalışma sıralaması aşağıdaki gibidir.

1- Alfabe
2- Numaralar, Sayılar, Tarih Anlatımları
3- Personal information
4- Days – Months – Colours – Nationalities – Telling Time
5- Singular-plural
6- Parts of speech
7- Articles
8- Pronouns-Adjectives
9- To Be Structures – Clauses
10- Wh-questions
11- Simple present tense
12- Frequency Adverbs
13- Countables
14- Uncountables
15- Prepositions of Time
16- Prepositions of place
17- Adjectives
18- Adverbs
19- Imperatives
20- Have got
21- Present Continuous Tense
22- Gerunds
23- Infinitives
24- Need – Want
25- Like – Would Like
26- Going to Future
27- Will – Future
28- Future Continuous
29- Simple Past Tense
30- Regular – Irregular Verbs
31- Time Adverbs in General
32- Past Continuous Tense
33- Conjunctions
34- Comparatives
35- Superlatives
36- Present Perfect Tense- Structure
37- Present Perfect – Since – For
38- Present perfect – yet – already – just – stil – recently – lately
39- Present Perfect Continuous
40- Either – Neither Yapıları
41- Modals
42- Relative Clause (who)
43- Relative Clause (which)
44- Relative Clause (whom)
45- Relative Clause (where)
46- Relative Clause (whose)
47- Past Perfect Tense
48- Future Perfect Continuous
49- Reported Speech – told
50- Reported Speech – said
51- Reported Speech – asked
52- Conditionals – Type 1
53- Conditionals – Type 2
54- Conditionals – Type 3
55- Used to
56- Passive Voice
57- Causatives  in active sentences
58- Causatives in passive sentences

Bir yanıt yazın