March 1, 2024

ISA Server Rule Sıralaması

ISa Serverda oluşturulan ruleların sıralaması çok önemlidir,  şayet all outbant allow verdiğiniz bir rule öncesinde spesifik bir deny rule varsa bu computer yada kullanıcı internete çıkamayabilir.

Rrule sıralamasının nasıl olması gerektiği kafaları çok karıştıran bir konu, ISA Server için sağlıklı bir yapıda rule sıralaması şu şekilde olmalı

  • En üstte her zaman için Deny Rule lar yer almalı
  • Altında spesifik olarak izin verdiğimiz Allow Rule lar yer almalı
  • Altında Genel olarak verdiğimiz Allow Rule lar olmalı
  • En alttada ISA serverla beraber default gelen tüm trafik için  Deny Rule  (yukarıya taşıyamazsınız) yer almalı

Bu şekilde oluşturulan bir ISA Server rule hiyerrarşisi en sağlıklı yapıdır.

Bir yanıt yazın