.Net Framework Versiyonunu En Kolay Yoldan Öğrenme

.Net framework versiyonunu en kolay yoldan öğrenme için Powershell’in gücünü kullanabiliriz.

En hızlı şekilde .net framework versiyonunu görüntülemek için tek yapılması gereken Powershell açıp aşağıdaki komutu çalıştırmak olacaktır.

Resimden de görüldüğü üzere Versiyon bölümünde sunucu veya client’ın kullandığı .Net versiyonu yazılı durumda.

Get-ChildItem -Recurse ‘HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full\’

.net framework versiyonu öğrenme
.net framework versiyonu öğrenme