April 17, 2024

Powershell Calculated Properties

Powershell object oriented bir stracture sahip olduğu için bize oldukça fazla esneklik sağlar. Bu özelliklerden bir tanesi de  birazdan detaylandıracağım calculated properties.

Calculated Properties kullanmak için basic stracture aşağıdaki gibidir.

@{ Name = ”; Expression = {}}

 

Powershell Calculated Properties

Şimdi bir örnekle Powershell üzerinde calculated properties nasıl kullanabilriz görelim.  Bu işlem için kullanacağım örnek Powershell ile bilgisayarımdaki processleri çekmek ve bu processleri processlerin kullandığı “VM” (virtual memory)’lere göre sıralamak olacak.

1-

İlk olarak aşağıdaki komutla get-process kullanacağım ve processleri çekeceğim fakat select object ile çıktıları süzerek yanlızca ilk sonucu ekrana yazdıracağım.

Get-Process |Select-Object -First 1 |select *

2-

Aşağıdaki komut ile süzdüğüm process’in yanlızca name id ve vm (virtual memory) değerlerini alıyorum.

Get-Process |Select-Object -First 1 |select name,Id,VM

3-

Şimdi gelelim son aşamaya calculated Properties kullanarak vm property değerini manipüle ederek adını virtual memory yapacağım ve yukarıda görünen virtual memory değeri kb cinsinden olduğu için benim bunu anlamam zor olacak bu yüzden ekrana yazdırırken MB cinsinden görüntülemek istiyorum.

Get-Process |Select-Object -First 1 |select name,Id,@{n=’Virtual Memory’;e={$PSItem.VM /1MB}}

Bu yöntemle calculated properties kullanarak @n=’ ‘ ve e=’ ‘ yani name ve expression kavramlarını örneklendirdik ve property manüpulasyonu sağladık.

Bir yanıt yazın