May 19, 2024
powershell

Powershell dosya tipleri

Powershell dosya tipleri veya powershell dosta türleri çok farklıdır. Powershell dosya tipi (.ps1, *.psm1, *.psd1, *.ps1xml, *.pssc, *.psrc, *.cdxml) olabilir peki bu dosya tipleri ne anlama gelmektedir?

Kısa haliyle aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Powershell Scripts (*.ps1)
Powershell Modules (*.psm1)
Powershell Data Files (*.psd1)
Powershell Session Configuration Files (*.pssc)
Powershell Role Capability Files (*.psrc)
Powershell Xml Files (*.psxml, *.cdxml)

powershell

Peki uzun haliyle ne anlama geliyor gelin detaylı bakalım;

Powershell .ps1

.ps1 dosyaları PowerShell betikleridir; en yaygın PowerShell dosyası türüdür. Linux’taki .sh, .bat dosyaları gibi düşünebilirsiniz. Diğer kabuk komut dosyalarına çalıştrmaya yarar.

Powershell .psm1

.psm1 dosyaları PowerShell modülleridir; bunlar bir paket olarak etkileşimde bulunan birden çok işlev komut dosyası içerebilir, modülleri PowerShell’e Import-Module cmdlet ve Install-Module ile aktarabilir

Powershell .psd1

.psd1 dosyaları, PowerShell veri dosyaları veya PowerShell modülü bildirim dosyalarıdır; bilgi ve talimatlar sağlarlar ve psm1 dosyaları / PowerShell modülleri için bildirim dosyaları olarak hizmet ederler ve yapılandırma verilerini depolar.

Powershell .ps1xml

.ps1xml dosyaları, .psd1 dosyalarına benzer, ancak XML biçiminde olan PowerShell modülleri için PowerShell XML’lerdir. Güncellenebilir Yardım özelliğini destekleyen modüller için bir modül bildirimi de gereklidir. Güncellenebilir Yardım, modül için güncellenmiş yardım dosyalarının konumunu içeren Yardım bilgileri (HelpInfo XML) dosyasını bulmak için modül bildirimindeki HelpInfoUri anahtarını kullanır.

Powershell .pssc

.pssc dosyaları, PowerShell oturumu yapılandırma dosyalarıdır; Oturum yapılandırmasını kullanan oturum ortamını tanımlamak için bir oturum yapılandırmasında (“bitiş noktası” olarak da bilinir) kullanılan oturum yapılandırma dosyalarını açıklar. Oturum yapılandırma dosyaları, karmaşık C # derlemeleri veya komut dosyaları kullanmadan özel oturum yapılandırmaları oluşturmayı kolaylaştırır. .pssc dosyaları hashtable biçimindedir ve bir PowerShell oturumu için yapılandırma bilgilerini içerir.

Powershell .psrc

.psrc dosyaları PowerShell rol yeteneği dosyalarıdır; oturum yapılandırma ve oturum yapılandırma (pssc) dosyalarında kullanılan bir dizi yetenek tanımlarlar. Hashtable biçimini kullanır.

Powershell .cdxml

.cdxml dosyaları, CIM araçlarını kullanarak cmdlet’ler oluşturan PowerShell XML dosyalarıdır. Bkz.

Bir yanıt yazın