December 10, 2023

Powershell ile kullanıcıdan alınan string değeri int çevirme

Powershell ile kullanıcıdan alınan string değeri integer’a çevirme.

Powershell script yazarken kullanıcıdan aldığımız değer string formatında olduğu için, bu değerleri üzerinde matematiksel işlemler yapamayız aldığımız değerleri parse ederek string formatına çevirmemiz gerekiyor. Aşağıdaki örnekte basit bir şekilde kullanıcıdan alınan string değerin nasıl integer değere dönüştüğünü görebilirsiniz.

Powershell ile kullanıcıdan alınan string değeri int çevirme

Örnekte, kullanıcıdan değer1 ve değer2 adında iki değer alıyorum ve bu değerleri toplamak istiyorum. Aldığım değerleri int formatına çevirmezsem kullanıcıdan alınan değerler üzerinde işlem yapılmaz ve yan yana yazılır. [int]$deger1 diyerek bu değerlerin int formatına dönüşmesini sağlıyorum ve toplama işlemini başarı ile yapabiliyorum.

$deger1 = Read-Host “Lütfen ilk değeri giriniz:”
$deger2 = Read-Host “Lütfen ikinci değeri giriniz:”

$degertopla = [int]$deger1 + [int]$deger2

Write-Host “İlk değer + ikinci değer toplamı” $degertopla

Sonuç göründüğü gibi 33

Powershell string to int
Powershell string to int

Bir yanıt yazın