March 27, 2023
powershell

Powershell ile Websitesi Düzgün Çalışıyor mu Check Etme

Powershell ile kendi websitemi kontrol etmek için hazırladığım bu küçük script ile websitesinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz.

Websitesi düzgün çalışıyor ise Powershell ekrana düzgün çalıştığını yazar.

Eğer websitesi 200 yani ok durumda değilse isterseniz ekrana pop-up mesaj yazdırabilir veya kendinize mail göndertebilirsiniz. Maili outlook üzerinde mail hesabınız tanımlı ise otomatik gönderir.

Powershell ile Websitesi Kontrol Etme

$path = “C:\geriall\websitesicontrol.txt”
$website = “www.aliortul.net”
$checkwebsite = curl $website |Select-Object -Property StatusCode,StatusDescription |fl > $path

$icerikkontrol = Get-Content $path

if ($icerikkontrol -match “200”){

Write-Host -ForegroundColor Green “Websitesi Düzgün Çalışıyor”
}

else
{
<#Websitesi düzgün çalışmıyor ise PopUp Mesaj almak için bu bölümü kullanın
$wshell = New-Object -ComObject Wscript.Shell
$Output = $wshell.Popup(“Websitesi Düzgün Çalışmıyor!”)
#Write-Host -ForegroundColor Red “WebSitesi Düzgün Çalışmıyor”
#>

<# Websitesi düzgün çalışmıyor ise mail göndermek için bu bölümü kullanın

$Outlook = New-Object -ComObject Outlook.Application
$Mail = $Outlook.CreateItem(0)
$Mail.To = “Mail adresinizi Girin”
$date = Get-Date -format “dd/MM/yyyy”
$Mail.Subject = “Mail konusu girin”
$Mail.Body = “Mail mesajı girin”
$Mail.Send()

#>
}

 

Bir cevap yazın