Powershell ip to hostname

Powershell ip to hostname ile powershell üzerinden ip adreslerini hostname lere çevirebilir powershell lookup yapabilirsiniz. Elimizdeki ip adresleri var ve bu ip adreslerini hostnamelere toplu olarak çevirmek gerekiyor powershell bir çok konuda olduğu gibi bu konuda da ihtiyacımıza koşuyor. Ayrıca aşağıdaki konularda ilginizi çekebilir.

Windows Powershell Nedir

Powershell ip to hostname

Powershell ile ip adreslerini hostnamelere çevirmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. C:\ip.txt olan kısmı elinizdeki ip adresini bir txt içerisine atmanız yeterli geri kalanı powershell halledecektir.

$ipaddress=Get-Content -Path C:\ip.txt

$results = @()

ForEach ($i in $ipaddress)
{

$o=new-object psobject

$o | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name hostname -Value ([System.Net.Dns]::GetHostByAddress($i).HostName)
$results +=$o
}

$results | Select-Object -Property hostname

powershell hostname to ip

Eğer çıkan listeyi powershell üzerinden görmek yerine bir csv dosyası olarak yazdırmak isterseniz aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

$ipaddress=Get-Content -Path C:\ip.txt

$results = @()

ForEach ($i in $ipaddress)
{

$o=new-object psobject

$o | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name hostname -Value ([System.Net.Dns]::GetHostByAddress($i).HostName)
$results +=$o
}

$results | Select-Object -Property hostname | Export-Csv C:\ip.txt

 

Etiketler: Powershell ip to hostname, powershell hostname to ip, powershell hostname to ip, powershell ip den hostname bulma, powershell fqdn, powershell get hostname by ip, powershell get hostname by ip address, powershell hostname to ip csv