December 10, 2023
powershell

Powershell Listening Ports

Windows Powershell Listening Ports.

Powershell bize network troubleshooting için bir çok araç sunuyor bunlardan bir tanesi de Get-NetTCPConnection komut seti.

Aşağıdaki kodu Powershell ISE ile çalıştırırsanız. Sistemde o an listen durumda olan portları ve hangi process’in bu portları dinlediğini size gösterecektir.

Get-NetTCPConnection -State Listen |
Select-object -Property LocalAddress,
Localport,
RemoteAddress,
RemotePort,
@{name=”Process”;expression={(Get-Process -Id $_.OwningProcess).Name}},
CreationTime

2 thoughts on “Powershell Listening Ports

  1. Powershell Port Kontrol Komutu - Get-NetTCPConnection

    […] Powershell Listening Ports […]

  2. Powershell ile Port Kontrol

    […] Powershell Listening Ports […]

Bir yanıt yazın