April 14, 2024

Powershell try catch ile hata yakalama

Powershell try catch ile hata yakalama makalesinde. Bildiğiniz üzere Powershell scriptleri içerisinde try catch ve finally fonksiyonlarını kullanabliliyoruz.

Powwershell try catch hakkında temel makaleme buradan ulaşabilirsiniz.

Bu yazıda ise bir örnek script ile try catch kullanacak ve çıkan hata mesajını bizim istediğimiz şekilde yorumlanamasını sağlayacağız.