April 14, 2024
powershell

Powershell’de Write-Host Write-Information Write-Debug Write-Output Write-Verbose Write-Warning arasındaki fark nelerdir

PowerShell’deki Write-Host, Write-Information, Write-Debug, Write-Output, Write-Verbose ve Write-Warning cmdletleri, farklı amaçlar için kullanılan farklı çıktı cmdletleridir:

Write-Host: Kullanıcı ekranına doğrudan çıktı yazmak için kullanılır. Bu cmdlet, diğer cmdletlere gönderilen çıktıları etkilemez ve sadece ekrana yazar.

Write-Information: İşlemin bilgi amaçlı çıktılarını yazmak için kullanılır. Bu çıktılar, PowerShell otomatik olarak loglamayı destekleyen bir alana kaydedilebilir.

Write-Debug: İşlem sırasında hata ayıklama veya test amaçlı çıktıları yazmak için kullanılır. Bu çıktılar, yalnızca PowerShell’deki hata ayıklama seviyesi ayarlanmışsa görüntülenir.

Write-Output: İşlem sonucunda oluşan çıktıları yazmak için kullanılır. Bu çıktılar, diğer cmdletlere veri olarak geçirilebilir veya dosyaya kaydedilebilir.

Write-Verbose: İşlem sırasındaki ayrıntılı çıktıları yazmak için kullanılır. Bu çıktılar, yalnızca PowerShell’de Verbose seviyesi ayarlanmışsa görüntülenir.

Write-Warning: İşlem sırasında uyarı vermek için kullanılır. Bu uyarılar, diğer cmdletler tarafından fark edilir ve loglanabilir.