November 28, 2022

ResetRunspaceState is not supported on the server. The server must be running Windows PowerShell 5.0 or greater.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir