January 29, 2023

Exchange error The following error was generated when “$error.Clear();  if (Get-Service MpsSvc* | ?{$_.Name -eq ‘MpsSvc’})

Configuring Prerequisites                           ...

Read More

Exchange Server 2007 Disclaimer

Disclaimer uygulaması gönderdiğimiz maillerin altına (yada üstüne) uyarı,bilgilendirme,reklam v.b nedenlerle belirleyeceğimiz spesifik yazılar yazdığımız bir...

Read More

Exchange 2007 Üzerinde Antispam Özelliğini Aktif Etme

Exchange Server'a gelen mailleri deneletmek için çeşitli kutu cihazlar yada yazılımlar kullanıyoruz,  Exchange Server Edge...

Read More

Exchange Server 2007 Accepted Domain

Exchange Server Accepted Domain özelliğini firmamızda birden fazla domain ve  email adresi kullanmak istediğimizde kullanıyoruz. Örneğin aliortul.net bizim...

Read More

Exchange Server 2007 Mailbox Tanımlama

Exchange Server 2003’de mail tanımları Users and Computers snap-in üzerinden yapılırdı, Exchange 2007 ile birlikte...

Read More

Exchange Server Mail Limit

Exchange Serverda kullanıcıların ne kadar boyutta mail gönderebileceğini kendimiz belirleyebiliriz, defaultta 10 mb olan bu...

Read More