March 25, 2023

Powershell Port Kontrol Komutu – Get-NetTCPConnection

Powershell port kontrol komutu olan Get-NetTCPConnection cmdleti. Mevcut olan tcp connectionlerı ve portları görüntülememize olanak...

Read More

Terminal Server Port Ayarları

Terminal Server ve Remote Desktop (Uzak Masaüstü) default olarak 3389 nolu tcp portunu kullanır, Güvenlik...

Read More