April 14, 2024

Vmware ESXI Snapshot alma snapshot silme scripti

Vmware ESXI sunucularda Powercli kullanarak snapshot alabilir veya varolan snapshotları silebiliriz. Üstelik bunu yapmak sadece bir satır kod ile mümkün.

Aşağıdaki Komut ile ALIESXI01 isimli ESXI bağlanıp. Yeni bir snapshot alır veya var olan snapshotı siler.