February 24, 2024

Vmware PowerCLI Shutdown , Poweroff and Start VMs and Hosts

Selam bu yazımda Vmware ESXI üzerinde koşan hostların aynı zamanda host içerisindeki vmlerin shutdown , poweroff , poweron gibi işlemlerinin powecli yani powershell üzerinden nasıl yapılacağını anlattığım komutlarımı ekliyorum.

Connect to Vcenter or ESXI Host

1- FOR VM

Get VM

Start VM (Power-on virtual machine Vmname CLS01)

Stop VM (Power-of virtual machine Vmname CLS01)

List of vm servers

Stop vm of Serverlist (with confirm parameters dont need yes button)

!Dikkat bu komut vm’leri otomatik power off yapar düzgün yani shutdown şeklinde kapatmaz kapatmaz.

!Bu komut vmleri düzgün kapatır yani shut down yapar.

Shutdown vm of Serverlist (with confirm parameters dont need yes button)

Start vm of Serverlist

2- FOR HOST

Get VMHost

Set VMHost Maintanance Mode

Stop VMHost

Start VMHost

Set Vmhost Exit Maintanance Mode