Tag : server

Group Policy Objeleri (GPO) ile Yazılım Yasaklama

Software Restriction Policy; Kullanıcıların masaüstü ortamını düzenlemek için kullanılabilecek uygulamalardan biridir. Bu şekilde belirlenmiş uygulamaların çalışmamasını veya sadece belirli bir programın kullanılabilmesini sağlamak mümkündür. Yazılım yasaklama işlemleri Computer Configuration > Policies > Windows Settings > Security Settings > Software Restriction Policies ayralarının altından yapılmaktadır.

(daha&helliip;)

Server 2008 Domain ve Forest Function Level Yükseltilmesi

Domain ve Forest Function Level’ı kontrol edelim. Active Directory User and Computer ekranında domain üzerine sağ tıklayarak Properties seçeneğini seçelim. Açılan properties sayfasının General tabında Domain ve Forest Function Level’ı görebiliriz.

 

Yükseltme işlemini  Active Directory Domains and Trusts sayfasından yapabiliriz.

                Domain Function Level’ı Yükseltmek için; domain ismi üzerinde sağ tıklanır ve Raise Domain Function Level seçeneği seçilir.

 

Karşımıza gelen ekranda istenilen seviye seçilir ve Raise butonuna basılarak yükseltme işlemi yapılır.

 

Forest Function Level’ı Yükseltmek için; forest ismi üzerinde sağ tıklanır ve Raise Forest Function Level seçeneği seçilir.

 

Yine karşımıza gelen ekranda istenilen seviye seçilir ve Raise butonuna basılarak yükseltme işlemi yapılır.

Not: Forest function level’i arttrırabilmek için Forest içindeki bütün Domainlerin Function Level’lerini arttırıp, bütün Domain Controller’ların replikasyon ile bu bundan haberdar olduğundan emin olduktan sonra Forest Function Level’i arttırmak mümkündür. Ayrıca en önemli nokta Domain ve Forest Function Level’ler bir kez yükseltildimi bir daha düşürmek mümkün değildir.

Active Directory Üzerinde Komut ile User ve OU Oluşturma

Active Directory üzerinde komut ile user yada ou oluşturmamız gereken spesifik durumlar olabilir. Örn server core üzerinde bunu yapmamız gerekebilir.

Komut ile Ou oluşturma ;

örneğimizde aliortul.net domaininde IT isimli bir ou yaratıyoruz.

dsadd ou ou=IT (ou ya verilecek isim),dc=aliortu (domain ismi)l,dc=net(domain uzantısı)

(Başarılı olduğunda bu uyarı gelir ) dsadd succeeded:ou=IT,dc=aliortul,dc=net

 eğer bir ou nun altında bir ou yaratacaksak önce yaratacağımız alt ou yu ardından üstteki ounun adını girmemiz gerekiyor.

Komut ile User Oluşturma ;

Aşağıdaki örneğimizde ise it ousu içinde aliortul.net domaininde kullanıcı adı ali olan it ousu içinde aliortul.net domaininde ilk adı ali ikinci adı gül ve parolası 12345 olan bir kullanıcı yarattık.

dsadd user cn=ali(kullanıcı adı),ou=it(ou ismi ),dc=alirtul (dc ismi),dc=net(dc uzantısı) -fn ali (first name) –ln (last name) gül –pwd(oluşturulacak password) 12345

kullandığımız -fn -ln -pwd  active directory içindeki bir user ‘ın alanında bulunan bilgi parametrelerinin kod karşılığıdır. bunu genişletebiliriz. eğer bu bilgileri girmez sadece kullanıcı adını yazarsak user gene oluşturulur fakar parola v.b bilgisi olmadığından disable olarak gelir.

daha fazla parametre ve dsmove,dsget,dsquery,dsmod  için komut satırına dsadd /help yazabilirsiniz.