May 19, 2024

2 Site arasındaki gecikme süresini hesaplama

Bildiğiniz üzere, data, günümüzün en önemli IT asseti. Datayı korumak ve gerektiğinde replike etmek bir IT personelinin en önemli görevleri arasında.
Disaster recovery senaryolarında, ilgili datayı senkron veya asenkron çoğaltma stratejisi de önemli kriterler arasında yer alıyor.
Kaba ifadeyle; senkron, datanın her iki site üzerinde yazılması iken, asenkron replikasyon ise, datanın ilk site üzerinde yazıldıktan sonra zaman önemsiz ikinci site (ihtiyaca göre 3.- 4.) çoğaltılmasıdır.

Genel yaklaşım, datanın iki site arasında gidiş dönüş gecikme süresinin ( teknik terminolojide round-trip latency diyoruz) 5 ms altında olması senkron replikasyon yapılabileceği,
5 ms üstünde ise senkron replikasyon tercih edilmeyeceği yönündedir.
Ve yine ülkemizde genel intiba bu hesaplamayı aradaki mesafe ve internet hattının kapasitesi üzerinden kabaca hesaplamaktır.

Ama aşağıdaki script ile, bilimsel olarak ve veriye dayalı olarak, iki site arasındaki data replikasyon süresini hesaplayabilir ve senkron mu asenkron mu replikasyon yapacağımıza karar verebiliriz.

Çıktı aşağıdaki gibi olacaktır.