May 26, 2024

Fsutil ile disk üzerinde yalancı dosya oluşturma

Disk üzerinde büyük boyutlu dosya oluşturma, Fsutil ile disk üzerinde yalancı dosya oluşturma

Fsutil Windows için oldukça kullanışlı bir araç aşağıdaki komutla fsutil kullanarak disk üzerinde dosya oluşturabiliriz.

Aşağıdaki komut 1 GB yalancı dosya oluşturur.

Aşağıdaki Powershell script yardımıyla C:\Temp klasörü altına(Klasörü kendinize göre düzenleyebilirsiniz) 10 tane 1 GB dosya create edebiliriz