May 19, 2024

Failover Cluster: Error 0x800703eb

Failover Cluster: Error 0x800703eb when creating File Server role Dhcp Server veya başka bir role kurarken failover cluster üzerinde böyle bir hata alabilirsiniz. Bunun nedeni AD üzerinde CNO (Cluster Name Object) tanımının olmamasıdır.

Failover Cluster Error 0x800703eb
Failover Cluster Error 0x800703eb

Çözüm;

1- Cluster nodelarına ait sunucular farklı bir OU’dadır bunları default OU olan computer altına taşıyın. Failover cluster rolünü silip tekrar yüklediğinizde hata almayacaksınız.

2- Nodeların farklı bir OU’da kalması gereken durumda CNO tanımlaması yapmanız gerekecektir. Bunun için sırasıyla aşağıdakileri yapmalısınız.

On the OU that contains your cluster Server nodes \ CNO perform the following steps:

  •  OU üzerine sağ tıklayın ve -> Properties -> Security -> Advanced
  • Aratacağınız objeyi ‘Computer’ olarak seçin CNO’yu seçin.
  • İzni verin: ‘Create Computer Object’ and ‘Read All Properties’
  • Son olarak rolü Failover cluster üzerinden silip tekrar kurduğunuzda hata almayacaksınız.

Bir yanıt yazın