April 17, 2024

Exchange error The following error was generated when “$error.Clear();  if (Get-Service MpsSvc* | ?{$_.Name -eq ‘MpsSvc’})

Configuring Prerequisites                                                                         FAILED

The following error was generated when “$error.Clear();
if (Get-Service MpsSvc* | ?{$_.Name -eq ‘MpsSvc’})
{

Set-Service MpsSvc -StartupType Automatic
Start-SetupService -ServiceName MpsSvc
}
” was run:
“Microsoft.PowerShell.Commands.ServiceCommandException: Service ‘Windows Defender Firewall (MpsSvc)’ cannot be
configured due to the following error: Access is denied —> System.ComponentModel.Win32Exception: Access is denied

Exchange üzerinde yukarıdaki gibi bir hata alırsanız yapmanız yapmanız gereken şey ilgili sunucu için Group policy ayarlarını aşağıdaki şekilde değiştirmek.

Değişiklik yaptıktan ve hatayı giderdikten sonra eski haline almayı unutmayın! Aksi taktirde güvenlik açığı doğuracaktır.

 

Sunucu hangi policy üzerinden ayar alıyorsa o policy’e gidilir ve aşağıdaki ayarlar yapılır.

Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > System Services > Windows Defender Firewall.

  • Click: Define this policy setting
  • Automatic
  • Edit Security > Add your account

Sonrasında kurulum sorunsuz çalışmaya devam edecektir.

Bir yanıt yazın