March 1, 2024
powershell

Powershell’de tek tırnak ile ile çift tırnak arasındaki fark nedir

Powershell’de tek tırnak ile çift tırnak arasında bariz bir fark yoktur. Bir değişkeni isterseniz tek tırnak isterseniz çift tırnak ile belirleyebilirsiniz.

Buna rağmen powershell üzerinde tek tırnak ile çift tırnak arasında küçük farklılıklar bulunmaktadır.

PowerShell’da tek tırnak (”) ve çift tırnak (“”) farklı amaçlar için kullanılır.

Tek tırnak (”) içinde yazılan metin, tam olarak yazıldığı şekilde alınır. Yani içindeki metin özel karakterler veya değişkenlerle değiştirilmez.

Tek tırnak Örneği:

$ad = "Ali" >Write-Host 'Merhaba, $ad'  #Çıktı: Merhaba, $ad

Yukarıdaki kod içerisinde $ad isimli bir değişkene “Ali” değerini atadım. Fakat komut çıktısı “Ali” olarak değil $ad olarak görünür.

Çift tırnak Örneği:

$ad = "Ali"<br>Write-Host "Merhaba, $ad" # Çıktı: Merhaba, Ali

Bu kez çift tırnak içindeki metinde $ad değişkeninin değeri kullanılarak çıktı üretilir. Değişkenin değeri “$ad” olarak değil, “Ali” olarak geçer.