October 1, 2023

Powershell Property

Powershell Property veya properties nedir ne işe yarar.

Bildiğiniz gibi powershell nesne tabanlı bir dildir ve arkaplanda .Net frameworkleri kullanır. Powershell üzerinde çoğu nesnenin özellikleri vardır. Özellikler, bir nesneyle ilişkilendirilen verilerdir. Farklı nesne türlerinin farklı özellikleri vardır. Örneğin, bir dosyayı temsil eden bir FileInfo nesnesi, dosya read-only özniteliğe sahipse $ True, yoksa $ False içeren bir IsReadOnly özelliğine sahiptir gibi.

Aşağıda bir örnekle ne demek istediğimizi anlatalım. Powershell property özelliğini kullanarak. local userları çekelim ve bu local userlara ait properylerinden istediklerimizi sıralayalım.

Powershell cmdlet get-localuser olacak. Bu komut üzerinden ilerleyelim.

1- Öncelikle get member komutu ile Get-localuser için kullanabileceğim Property nesnelerini bir görmeliyim. Aşağıdaki komutu kullanacağım ve çıktısı şöyle olacak.

Get-LocalUser | Get-member

powershell property
powershell property

Çıktıdan hangi propertyleri kullanabileceğimi görebilir ve  buna göre filtreleme yapabilirim. İstersem aşağıdaki komutla filtremi kısabilirim. Sadece Ali kullanıcısını getirsin ve bu komutla birlikte çalışabileceğim propertyler dökülsün gibi.

Get-LocalUser -Name Ali |fl

Ben bu örneğimde powershell property leri Name,Lastlogon ve SID’e göre sıralamak istedim. ve aşağıdaki komutu kullandım.

Get-LocalUser -Name Ali |Select-Object -Property Name,LastLogon,SID

Bir cevap yazın